TCK Madde 105 Cinsel Taciz Suçu

Büyüklere yönelik cinsel taciz suçu bakımından üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası öngörülmekte iken çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Türk Ceza Kanununa göre, bir kişiye sosyal medyadan cinsel içerikli mesaj atmanın cezası ağırdır. Sosyal medyadan taciz, mağdurun özel hayatına müdahale ve onu rahatsız etme şeklinde gerçekleşebilir. Türkiye’deki mevcut yasalara göre, bu tür bir suçun net cezası ise şu şekildedir. Tacizin suç sayılması durumunda, failin alacağı hapis cezası 1 yıldan 2 yıla kadar olarak belirlenmiştir.

 • Mağdurun psikolojik rahatsızlıkları ve tıbbi raporları, tacizin etkilerini belgelemek için kullanılabilir.
 • Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
 • Rızanın varlığı somut olayın özelliklerine göre belirlenecektir.
 • Türkiye’deki mevcut yasalara göre, bu tür bir suçun net cezası ise şu şekildedir.
 • Cinsel taciz, kurbanları üzerinde uzun süreli etkiler yaratan ciddi bir suçtur ve toplumun her kesimi tarafından ciddiye alınmalıdır.
 • Bu suç tipinde dikkate alınacak en önemli husus, mağdurların karşılaştığı zorlukların boyutu ve tacizin yol açtığı olumsuz etkilerdir.

Ancak bu suçlar arasında şikayete bağlılık durumlarına veya suçun niteliğine bakılmaksızın, şüpheli ile mağdur arasında uzlaşma yöntemi önerilmekte ve kullanılabilmektedir. Yine de, Türk Ceza Kanunu’nda özel olarak sayılan bazı suç tipleri için uzlaşmanın mümkün olup olmadığına dikkat edilir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında özel bir düzenleme yaparak, uzlaşma yönteminin bu tür suçlar söz konusu olduğunda kullanılmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, mağdur olan kişi talepte bulunsa bile, cinsel suçlar bağlamında uzlaşma işlemi gerçekleştirilemez.

Suçun Mağduru

Türk Ceza Kanunu’nda hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik cinsel taciz suçları ayrı maddeler altında değerlendirilir. Yargıtay kararları çerçevesinde cinsel taciz suçuna dair bazı eylemler şunlardır. Birine yemek teklifi yapmak ya da telefon numarası vermeye çalışmak gibi davranışlar. Yolda yürürken ıslık çalıp, el işareti yapmak ya da takip etmek.

 • Fiili olarak cinsel arzuları fiziken tatmine yönelik hareketler değildir.
 • Suçun manevi unsuru ise özel kast olup, eylemin sırf başkalarının huzur ve sükûnunu bozmak amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Bu nedenle, bireylerin cinsel dokunulmazlığının korunması, toplum düzeninin ve adaletin sağlanması adına oldukça önemlidir.
 • Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
 • Önemle vurgulanmalıdır ki; suçun cinsel taciz kapsamında ele alınması için failin mağdurun bedenine dokunması, sürtünmesi, okşaması gibi herhangi bir fiziksel temas kurulmaması gerekir.
 • Cinsel taciz suçunun varlığının tespiti için, mağdur ve tanık beyanları, deliller ve olayın özellikleri titizlikle incelenmelidir.

Ayrıca, faile 3 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilir. Eğer cinsel taciz fiili bir çocuğa karşı işlenmiş ise, suçun nitelikli bir hali söz konusudur. Bu hâlde, faile, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülür. Yine mağdurun başvurusu esas olup, suçun çocuklara karşı işleniyor olması cezanın ağırlaştırılması için yeterli bir neden olarak belirtilmiştir. Eğer mağdur, cinsel taciz sebebiyle şinden ayrılmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Yani, eğer kanunda belirlenen cinsel taciz suçu eylemi, iki yılın altında bir hapis cezasını gerektiriyorsa, bu durumda doğrudan tutuklama kararı verilemez.

Bu nedenle cinsel taciz suçundan verilen mahkumiyet kararlarının hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlarına çevrilmesine itiraz edilebilir. Bu itirazların sonucunda verilen ret kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmelidir. Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yoludur ve kesinleşmiş kararlara karşı başvurulabilir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kesinleşmemiş bir mahkeme kararıdır ve hüküm 5 yıl askıda kalır. Ancak yeni getirilen yasaya göre 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan hükümle, bu tarihten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir. Türk Ceza Kanunu cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamına giren cinsel taciz suçu 105.

Cinsel Taciz Suçunun Şartları Nelerdir?

İnternet ve mobil iletişim teknolojilerinin yaygınlığı, bu tür suçların da daha görünür hale gelmesine neden olmuştur. Bu tür eylemler, gelişen teknoloji ve artan sosyal medya kullanımıyla birlikte sanal ortamda da yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Cinsel taciz suçu, sadece fiziksel ortamlarda değil, sosyal medya platformları, forum siteleri ve benzeri çevrimiçi mecralarda da işlenebilir. Suçun meydana gelebilmesi için faaliyetin, mağdurun rızası dışında gerçekleşmiş olması ve cinsel bir amaç taşıması gerekmektedir. Cinsel taciz suçu, toplumdaki bireylerin cinsel dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi olarak kabul edilir ve ciddi cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Ancak, hesabın kime ait olduğu bazı verilerle ortaya konulabiliyorsa ilgilinin cezai sorumluluğu doğmaktadır. Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1). Cinsel tacizin genellikle sadece iki kişi arasında gerçekleşmesi, görgü tanığının olmayışı, kamera ve video kaydı vb.

 • 105 gerekçesinde ise “cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.
 • Telefonla arayarak kişinin sesini dinlemek ve öpücük sesi çıkarmak.
 • Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen cezai yaptırımları ile korunan bir suç türüdür.
 • Tacize uğrayan kişinin şikayeti üzerine, suçun işleniş şekline ve mağdurun durumuna göre cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
 • Cinsel taciz suçu, toplumdaki bireylerin cinsel dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi olarak kabul edilir ve ciddi cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Teknik araçların delil olarak dosyada bulunmaması gibi nedenler suçun sübutu açısından tartışma yaratmaktadır. Cinsel taciz suçu oluşturan davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani veya devamlılık arz edecek nitelikle gerçekleşmektedir. Rıza mağdurun ikrarı ile verilebileceği gibi toplanan delillerle zımmi rıza olarak da kabul edilebilir. David ise “Bu kadınların hiçbirine dokunmadım” diyerek tüm cinsel taciz iddialarını reddetti ve 2019’da Los Angeles İlçe Yüksek Mahkemesinde yaptığı çok sayıda duruşmada itirazda bulundu.

Cinsel Taciz Suçunda Soruşturma Aşaması Nasıl İşler?

Cinsel taciz eylemi için mağdurun rahatsız olması, cinsel özgürlüğünün ihlal edilmesi gerekmektedir. Eylemin suç olarak kabul edilmesi için bir de mağdurun rızası olmaması gerekir. Rızanın varlığı her somut olay ışığında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Davranışlar mağdurun vücuduna temas şeklinde ani işlenebileceği gibi devamlı nitelikte de olabilir. Mağdura karşı söz, davranış ya da yazı bu suçun oluşması için yeterlidir.

 • Olarak bakıldığında; nitelikli cinsel taciz suçu, basit cinsel tacizin cezası üzerinden ½ oranında arttırılmak suretiyle cezalandırılmaktadır.
 • Ayrıca, elle tacizin kamu alanında veya kapalı bir mekanda gerçekleşip gerçekleşmediği, mağdurun yaşına ve cinsel saldırının etkilerine de bakılır.
 • Bu suç, aynı cinsler arasında olduğu gibi, aynı cinsler arasında da işlenebilir.
 • YTCK ile 765 sayılı TCK’dan farklı olarak, bu suçun failinin erkek yanında kadınların da olabileceği kabul olunmuştur.
 • Cinsel taciz suçunun basit hali, mağdurun şikayeti üzerine soruşturma ve kovuşturma konusu olan, şikâyete tabi bir suçtur.
 • Toplumun ve bireylerin bilinçlendirilmesi, bu suç türünün önlenmesi ve mağdurların korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Hazırlanan “Suç Atlası”na göre, Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davalarda kasten ve taksirle yaralamayı da içeren “vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar” 62 ilde ilk sıraya yerleşti. Bölge bazlı araştırmada Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde “vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar”ın açılan davalarda ilk sırayı aldığı görüldü. Mesajla tacizin cezası, oluşabilecek ruhsal veya fiziksel zararın derecesi ve mağdurun kişisel durumu gözetilerek belirlenir.

Fail, fiziksel bir temasta bulunmak zorunda değildir; cinsel taciz sözlü ifadeler, yazılı mesajlar veya hareketlerle de işlenebilir. Önemli olan, faillerin davranışlarının mağduru cinsel yönden rahatsız etmesidir. Mağdura karşı yapılan cinsel içerikli el işaretleri veya mimikler.

Diyarbakır’da büyük yangın! Yerleşim yerlerine de sıçradı… 6 ölü, 9’u ağır 43 yaralı

Kendisine karşı birçok davada verilen kararların ardından David, Kaliforniya mahkeme sisteminin yozlaşmış bir komplonun parçası olduğunu iddia etti ve mahkemenin emrettiği ödemelere uymayı açıkça reddetti. 1968 yılında doğan Alkiviades David Kıbrıslı-İngiliz bir iş insanı ve aktör. 2008 yılında 28 ülkede şişeleme tesislerine sahip olan Leventis-David Group’un çoğunluk hissedarı oldu. Şirketleri arasında internet tabanlı televizyon sağlayıcısı FilmOn, evden alışveriş sitesi 9021, video akışı sitesi BattleCam ve modellik ajansı Independent Models yer alıyor. David, 2021’de The Daily Beast’e kendisini suçlayanlar hakkında “Nakit kaynaklarımı tamamen tükettiler” ithamında bulundu ve “Neyse ki, bana çok destek olan harika bir annem var; Tanrı ondan razı olsun” dedi. 2016 yılında iki davayı mahkeme dışında çözdü ancak ellerini boğazına koyduğunu ve sandalyesini duvara ittiğini iddia eden eski çalışan Lauren Reeves’e 5 milyon dolar ödemesine karar verildi.

Whatsapp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, gönderilen görsel, sesli ya da yazılı materyaller hukuki süreçte önemli deliller oluşturabilir. Cinsel taciz suçunda, bu tür dijital deliller, failin belirlenmesi ve suçun ispatı açısından kritik rol oynar. Cinsel taciz suçu, katalog suçlar arasında bulunmadığından dolayı, bu tür bir suç nedeniyle doğrudan telefon dinlemesi yapılması mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde mümkün değildir. Telefon dinlemesi, belli başlı suçlar için yargı kararı ile izin verilen bir soruşturma yöntemi olup, cinsel taciz suçları bu kapsamda değerlendirilmez. Ancak, hukuk sürecinde delillerin toplanması aşamasında, telefon HTS kayıtları, yani arama ve çağrı detayları, mahkeme tarafından dosyaya eklenebilir.

Dolayısıyla cinsel taciz suçu, cinsel amaçlı olarak bir kimseye karşı vücut dokunulmazlığını ihlal etmeksizin ve mağdurun rızası hilafına gerçekleştirilen cinsel davranışlardır. Kanun koyucu cinsel saldırı suçunun gerekçesinde açıkça “kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verdiği halde, 103. Maddenin gerekçesinde ise açıkça “kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verilmemiştir. Maddenin gerekçesinde ise açıkça “kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Aksi takdirde cinsel taciz değil, hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları gündeme gelebilecektir.

Bu kayıtlar, kimin ne zaman ve ne sıklıkta arandığını veya çağrı yaptığını gösteren verilerdir ve olayın oluş biçimine dair bilgiler verebilir. Ceza hukukuna göre “mesajla cinsel taciz” eylemi, cezalandırılabilir bir davranıştır. Eğer bir birey, başka bir kişiye mesaj aracılığıyla cinsel içerikli tacizde bulunuyor ve rahatsız edici mesajlar gönderiyorsa, bu hareket suç olarak kabul edilip yargı önüne taşınabilir. Bu cezalar, suçun ciddiyeti, kamu düzeninin korunması ve mağdurun haklarının teminat altına alınması amacıyla belirlenmiştir.

Cinsel taciz suçunun bazı nitelikli halleri vardır ki, burada şikayete bağlılık ilkesi geçerli olmayabilir. Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir bireyi cinsel amaçlarla istenmeyen şekilde rahatsız etmesi veya ona yönelik uygunsuz davranışlarda bulunması eylemidir. Bu suç, kişisel dokunulmazlığa yapılan bir saldırı olarak kabul edilir ve mağdurun özgürlüğüne, cinsel dokunulmazlığına ve kişisel güvenliğine zarar verebilir. Yani, mağdurun şikayetçi olmadığı durumlarda, savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılamaz ve mahkemece de soruşturma yürütülemez.

https://www.roscasaresbasket.com/ taciz suçlarında, üst sınır şartı sağlandığı için basit yargılama usulü uygulanabilir. Ancak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri bulunuyorsa basit yargılama usulü uygulanmaz. Aynı şekilde bu kapsamda olan bir suçun kapsama girmeyen başka bir suçla beraber işlenmesi halinde de basit yargılama usulü uygulanmayacaktır. Çocuğa karşı cinsel suçlarda da, yaş küçüklüğü unsuru bulunduğu için basit yargılama usulü uygulanmaz.

Updated: 21 Juni 2024 — 8:13 pm